Automatyzacja Komodo Edit/IDE – makro w Pythonie

Często zdarza się, że w trakcie programowania występuje potrzeba wykonania prostej acz pracochłonnej i czasochłonnej czynności. Dobre edytor umożliwia automatyzację takich zadań.

Mam ostatnio okazję pracować z Komodo Edit (darmowa wersja Komodo IDE). By nie marnować czasu napisałem proste makra, których szkielet przedstawię poniżej.

Dodawanie makra

Dodanie makra sprowadza się do wykonania następujących czynności:

 1. Wyświetlamy Toolbox (View > Tabs & Sidebars > Toolbox)
 2. W Toolbox klikamy na przycisk Add Item to Toolbox a następnie wybieramy New Macro
 3. Zmieniamy język na Python, ustawiamy nazwę makra. Możemy też zmienić jego ikonę, ustawić dla niego skrót klawiaturowy. Dodajemy kod makra i zapisujemy je klikając OK.
 4. Makro uruchamia się klikając na nie w Toolbox lub korzystając z przypisanego skrótu klawiaturowego.

Kod makra

W praktyce używam tylko dwóch rodzajów makr. Pierwsze z nich przetwarzają („filtrują”) zaznaczony tekst. Drugie „wykonują” polecenia zawarte w aktualnej linii.

Poniżej zawarty jest kod realizujący oba te sposoby.

import komodo

def replace_selection(fn):
  scimoz = komodo.editor
  sel_start = min(scimoz.currentPos, scimoz.anchor)
  text = fn(scimoz.selText)
  scimoz.replaceSel(text)
  scimoz.anchor = sel_start
  scimoz.currentPos = sel_start + len(text)

def replace_line(fn):
  scimoz = komodo.editor
  scimoz.lineEnd()
  scimoz.homeExtend()
  text = fn(scimoz.selText)
  scimoz.replaceSel(text)

# Jedną z poniższych linii należy zakomentować
replace_selection(lambda t: t.replace(u' ',u'\n'))
replace_line(lambda t: u'>>' + t)

Więcej możliwości

Oczywiście powyższe przykłady zastosowań są bardzo proste. W praktyce można napisać dowolną funkcję, robiącą dokładnie to czego chcemy.

Pełną dokumentację można znaleźć na stronie Macro API Reference.

Jeśli napiszemy więcej makr lub często z nich korzystamy to możemy stworzyć dla nich własny Toolbar (New Custom Toolbar) lub Menu (New Custom Menu).

Reklama